KONTAKT

ADRESA

ROBO Piešťany, a.s.
Royova 2
92101 Piešťany

FIREMNÉ INFORMÁCIE
IČO: 36223204
DIČ: 2020168909
IČ DPH: SK 2020168909
Spoločnosť zapísaná v OR
Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sa. vl.č. 10027/T

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK52 0900 0000 0051 3667 4322
BIC: GIBASKBX

Návrat hore