O SPOLOČNOSTI

Profil spoločnosti

ROBO Piešťany, a.s. je inžinierska, projekčná a dodávateľská spoločnosť s viac ako 25-ročnou históriou.

Realizuje technickú prípravu, vypracovanie projektov vrátane prieskumných a vzorkovacích prác, stavebno-montážne práce a dodávky technologických zariadení s prioritnou orientáciou na jadrovú energetiku. Spoločnosť ďalej pre jadrové elektrárne vykonáva špecializované činnosti, ako napr. dekontaminačné práce, vyraďovanie JE zariadení, práce s nebezpečným odpadom a údržbové práce.
Vďaka mnohoročným skúsenostiam s plnením náročných úloh v jadrovej energetike, spoločnosť nachádza uplatnenie aj v ostatných oblastiach priemyslu. Kvalitu poskytovaných produktov a služieb zvyšujeme používaním najmodernejších vstupov a technologických postupov, ktoré zohľadňujú environmentálne požiadavky, používaním vhodných a udržiavaných technických zariadení, adekvátnych pracovných podmienok a prostredia, zabezpečovaním súladu s právnymi predpismi a smernicami zákazníka a prípravou príslušných záznamov o vyhotovovaní produktu a služieb.
DSC_7273-scaled
Vízia a poslanie

ZÁKLADNÁ VÍZIA SPOLOČNOSTI ROBO PIEŠŤANY, A.S.  JE STAŤ SA PRE NAŠICH SÚČASNÝCH ALE I NOVÝCH ZÁKAZNÍKOV FIRMOU PRVEJ VOĽBY.

Dôsledná technická príprava je zárukou včasnej a úspešnej realizácie prác a dodávok a dosahovania prvotriednej kvality poskytovaných služieb. Spoločnosť ROBO Piešťany, a.s. je neustále v procese vývoja a napredovania, jej pracovné činnosti sa v priebehu rokov rozširujú v objeme, kvalite i sortimente. V náročných podmienkach realizujeme nasledovné práce a činnosti:

Prieskumné a vzorkovacie práce

Projektovanie stavieb a inžiniering

Poradenstvo a konzultačné služby

Stavebno-montážne práce

Stavebné práce vykonávané vo výškach

Dekontaminačné a čistiace práce

Fragmentačné a demontážne práce

Nakladanie s nebezpečným odpadom

Antikorózne a protipožiarne nátery

Nakladanie s nebezpečným odpadom

Priemyselné čistenie

Orgány spoločnosti

Predstavenstvo

Predseda:
Podpredseda:
Člen:

Ing. Robert Levčík
Ing. Jozef Mĺkvy
Ing. Zuzana Dingová

Dozorná rada

Predseda:      
Členovia:

Štefan Kačmáry
Ing. Beatrix Kolínková
Mgr. Martina Brnová

Máte viac otázok?

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.
Návrat hore