Stavebné práce vykonávané vo výškach

f17

Stavebné práce vykonávané vo výškach

Spoločnosť realizuje opravy stavebných a technologických objektov vo výškach a v hĺbkach technológiou priemyselného horolezectva (vyhl. 147/2013 Z.z.) Týmto spôsobom je umožnené vykonávať i práce veľkého rozsahu bez stavby finančne nákladných lešení, a to aj v náročných podmienkach.

Rozsah prác vykonávaných pomocou priemyselného horolezectva:

opravy a nátery oceľových konštrukcií mostov, žeriavov, nádrží a stožiarov, betónových konštrukcií chladiacich veží, mostov, fasád budov, strešných konštrukcií a stavebných objektov

montáže vysielacích a anténnych systémov, odstraňovanie netesností na technologických zariadeniach, bazénoch a stavebných objektoch, revízie výškových objektov a ich výstroja, zhotovenie fotografií a videozáznamov o stave stavebných objektov z bežne neprístupných miest

Montáže atypických lešení (podvesných, výložníkového typu)

Máte viac otázok?

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.
Návrat hore