Demontážne, fragmentačné a demolačné práce

1

Demontážne, fragmentačné a demolačné práce

Spoločnosť má bohaté skúsenosti s vykonávaním demontážnych prác rôzneho charakteru, ktoré boli realizované v náročnom prostredí jadrových elektrární, pričom bola prvoradá pozornosť venovaná bezpečným pracovným postupom.

demontáž izolácií vrátane zneškodnenia azbestových materiálov

demontáž oceľových konštrukcií

demontáž a fragmentácia technologických systémov (nádrže, potrubia)

demontáž a demolácia pomocných systémov stavebných konštrukcií vrátane zneškodnenia nebezpečných materiálov

demontáž a fragmentácia oceľových a železobetónových veľkorozmerných komponentov (poklopy, prstence, potrubia, nádrže, vnútroreaktorové časti) diamantovým lanom alebo inými metódami studeného alebo tepelného delenia

demontáž vodnej biologickej ochrany reaktora

demontáž železobetónových konštrukcií diaľkovo ovládaným strojom BROKK nasadením špecifického príslušenstva (kotúčová píla, kliešte)

Rozsah demolačných prác:

búranie stavebných objektov

kontrolovanie delenia železobetónu

búranie a fragmentácia veľkých technologických celkov

fragmentácie rádioaktívnych častí technológií bez expozície osôb

demolácia železobetónových konštrukcií diaľkovo ovládaným elektrickým pásovým strojom BROKK nasadením špecifického príslušenstva (búracie kladivo), diaľkovo ovládaným demolačným pásovým strojom TML alebo konvenčným pásovým bagrom Doosan a Develon

separácia oceľovej zložky od betónovej

triedenie jednotlivých zhodnotiteľných materiálov

Máte viac otázok?

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.
Návrat hore