Prieskumné a vzorkovacie práce

horniny

Prieskumné a vzorkovacie práce

Spoločnosť zabezpečuje:

inžinierskogeologický prieskum

geologický prieskum životného prostredia vrátane hydrogeologického posudku na vsakovanie zrážkových vôd

LIDAR prieskum

prieskum prítomnosti azbestu

pyrotechnický prieskum

TV monitoring kanalizácie

prieskum pojazdových plôch

geodetické práce - polohopisné a výškopisné zameranie pozemkov, meranie a zobrazenie polohopisu a výškopisu, zameranie a meranie existujúcich inžinierskych sietí

Máte viac otázok?

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.
Návrat hore