Poradenstvo a konzultačné služby

954

Poradenstvo a konzultačné služby

Spoločnosť ROBO Piešťany, a.s. sa počas celej svojej existencie pohybuje v oblasti energetiky, a to najmä jadrovej, jej zamestnanci veľmi dobre poznajú vznikajúce problémy, nielen pri realizácii širokého okruhu projektov, ale aj pri definovaní požadovaných úloh a projektov. Rozsiahla znalosť a skúsenosť s efektívnymi riešeniami takýchto situácií je neoddeliteľnou súčasťou nášho manažmentu
projektov pre klientov.

Sme spoločnosť, ktorá svojim klientom prostredníctvom fundovaných odborníkov z rôznych profesií poskytuje:

manažérske poradenstvo

konzultačné služby počas celej prípravy a realizácie projektov

návrh technického riešenia

poradenstvo pri definovaní a formulovaní požiadaviek klientov

výber dodávateľov a ich hodnotenie

návrh a prípravu zmlúv

sprostredkovateľskú činnosť

verejné obstarávanie

odborné posudky a analýzy

Máte viac otázok?

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.
Návrat hore