Dekontaminačné práce

02112017_2 (1)

Dekontaminačné práce

Spoločnosť má oprávnenie na vykonávanie dekontaminačných prác. Na základe odborných a praktických skúseností z vykonaných dekontaminačných prác pre Slovenské elektrárne, a.s. a JAVYS, a.s. (JE Bohunice (A-1, V-1, V-2) a AE Mochovce), ako aj pre zahraničné jadrové inštitúcie (NES – výskumné centrum jadrového inžinierstva v Seibersdorfe, Rakúsko) sú pracovníci firmy ROBO Piešťany, a.s. schopní vykonávať špeciálne práce pre jadrové elektrárne. Všetci absolvovali výcvik na požiarnych trenažéroch, sú trénovaní na práce vo veľmi náročných podmienkach a v prostredí s ionizačným žiarením s použitím dýchacích prístrojov a špeciálnych ochranných oblekov. Dekontaminačné práce sa vykonávajú v úzkej spolupráci s odbornými pracovníkmi jadrových elektrární. Pri realizácii prác sa postupuje podľa technologických postupov schválených Úradom jadrového dozoru SR a Úradom verejného zdravotníctva SR  za neustáleho vyhodnocovania bezpečnosti a účinnosti vykonávaných prác.

Rozsah dekontaminačných prác:

dekontaminačné práce kontaminovaných povrchov stavebných a technologických častí jadrových elektrární, pričom výber dekontaminačnej metódy zohľadňuje faktory efektívnosti danej metódy (abrazívne otryskávacie metódy, aplikácie snímateľných gélov, brúsenie / obrusovanie povrchov diaľkovo ovládaným strojom BROKK

dekontaminačné práce po vykonaní opráv zariadení

dekontaminačné práce vyraďovaných komponentov primárneho okruhu V1, ako aj technologických zariadení požitých pri demontáži veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu

dekontaminačné práce po havárii alebo poškodení zariadení

spolupráca pri likvidácii havárií

Máte viac otázok?

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.
Návrat hore