Stavebno-montážne práce

IMG_0768

Montáž technologických zariadení

montáž a uvedenie do prevádzky technologických celkov a ich častí

montáž, údržba, opravy a rekonštrukcie vyhradených technických zariadení elektrických a zdvíhacích, stavebných konštrukcií a technologických zariadení jadrových zariadení

dodávka a skúšky špeciálnych technologických zariadení

montáž, opravy a údržba vybraných technických zariadení, vybraných zariadení stavebných konštrukcií, jadrových zariadení ako aj ich rekonštrukcie

revízie a zabezpečenie odborného posúdenia špeciálnych technologických súborov a ich častí

IMG_20210804_100531

Realizácia stavieb

zhotovovanie stavieb

údržba a oprava stavebných objektov

seizmicky odolné železobetónové stavby

montáž oceľových konštrukcií

zemné práce

realizácia striekaných izolácií

zatepľovanie ETICS

MÁME OPRÁVNENIA NA ZVÁRANIA:

Z-G1 - zváranie plameňom nelegované a nízkolegované ocele

Z-E1 - zváranie oblúkom obalenou elektródou nelegované a nízkolegované ocele

Z-E3 - zváranie oblúkom obalenou elektródou vysokolegované a austenické ocele

D-E4 - rezanie plazmatickým oblúkom kovové materiály

Máte viac otázok?

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.
Návrat hore